حقوق و شرایط

این پورتال را براى اطلاع رسانی، آگهی‌های تجاری ، ارتباطات تجاری و قانونى شما ایجاد کرده است.

دسترسى و استفاده شما از پورتال مشروط به رعایت شرایط و الزامات ذیل و قوانین ذکر شده، مى‌باشد. شما با ورود به پورتال و مرور پورتال، بدون هیچگونه محدودیت و شرطى "شرایط و الزامات" را پذیرفته و اقرار مى‌نمایید که هرگونه توافق دیگرى بین شما و پرتال  در این زمینه ملغى و بلا اثر خواهد بود.

در صورت عدم موافقت با "شرایط والزامات" لازم است بلافاصله استفاده از این پورتال را متوقف نمایید.

شرایط و الزامات

1- با وجود آنکه پرتال  تلاش معقول خود را جهت دقت در تایید آگهی‌ها و صحیح بودن اطلاعات پورتال بکار مى‌بندد به هیچ وجه دقت و صحت آنها را تضمین یا ادعا نمى‌نماید.

پرتال هیچگونه تعهد و یا مسئولیتى در قبال آگهی‌های درج شده توسط اشخاص و یا شرکت‌ها، در این پورتال را به عهده نمی‌گیرد.

2- استفاده شما و مرور و جستجوی شما در پورتال با مسئولیت شخصى خود شما صورت مى‌گیرد. پورتال تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیر مستقیم و کیفرى، ناشى از دسترسى و استفاده شما از پورتال ندارد.

3- آگهی‌ها در پورتال، توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این پورتال ندارند.

مسئولیت مستقیم آگهی‌ها، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط پرتال ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

4-  پورتال  جهت نمایش آگهی‌ها چه به صورت عادی و چه به صورت ویژه، قرارداد و یا تعهد نامه‌ای با آگهی دهندگان منعقد نمی‌کند. مطالب مندرج در آگهی‌ها ممکن است توسط آگهی دهندگان بصورت مداوم تغییر کند و یا به روز شود.

در این زمینه پورتال هیچ گونه مسولیتی در قبال هر نوع آگهی درج شده در پورتال نمی‌پذیرد و پورتال صرفا نمایش دهنده مطالب درج شده توسط کاربران می‌باشد.

5- هرگونه پیام یا مطلبى از جمله آگهی، عکس، پیام در تماس با ما و غیر آن به پورتال ارسال مى‌کنید غیر محرمانه و غیر قابل تملک تلقى خواهد شد. هر چیزى را که ارسال نمایید مى‌تواند توسط پرتال  به هر منظورى، شامل ولى غیر محدود به، باز تولید، افشاءِ، مخابره، نشر، پخش و یا ارسال و الصاق بکار رود.

6- پرتال  مختار است، هر گونه پیام، آگهی و یا عکسی که به این پورتال ارسال می‌کنید، و یا اکانتی را که ایجاد می‌کنید، در هر زمان که ضروری بداند حذف نماید.

7- پرتال  در مورد اطلاعات هر سایت دیگرى که با این پورتال مرتبط باشد، لینک داده باشد و یا لینک آن در پورتال قرار دارد، مسئول نیست. این سایت‌ها توسط اشخاص و یا شرکت‌های دیگرى غیر از پرتال  ایجاد شده‌اند.

پرتال  بعنوان ناشر یا مروج مطالب مندرج در این سایت‌ها عمل نمى‌کند.

8- قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجراِ و تأثیر این توافق نامه حکم خواهند بود.

9- پرتال  مى تواند با به روز کردن شرایط استفاده از پورتال  در هر زمان این "شرایط والزامات" را مورد تجدید نظر قرار دهد. شما مقید و متعهد به چنین تجدید نظرهایى هستید و بنابرین لازم است هر از چند گاهی از این صفحه دیدن نمایید تا از شرایط و الزامات جارى و لازم الاجراِ در زمان منظور مطلع شوید.